Jaka będzie żywność i kondycja społeczeństwa w 2050 roku?

Poniżej przedstawiamy ostatnią część „Debaty o zdrowiu”, podczas której zastanawiano się nad tym jaka będzie żywność i kondycja społeczeństwa w 2050 roku. Paneliści mieli różne poglądy na tę sprawę, co zaprezentowali w swoich wypowiedziach. Debata odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dnia 16.03.2018 i była częścią III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie”.

Innowacje w żywności naturalnej

Następnym pytaniem zadanym panelistom na „Debacie o zdrowiu” było: Czy możliwe są innowacje w żywności naturalnej? Poruszano zagadnienia związane m.in. z substancjami bioaktywnymi, witaminami, konserwantami (w tym parabenami), mikrofalami oraz dereniem, ziołami czy nalewkami. Były również pytania i komentarze z sali. Debata miała miejsce 16.03.2018 w ramach III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie”, która odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Co może być polską super-żywnością?

W następnej części „Debaty o zdrowiu” uczestnicy odpowiadali na pytanie: Jakie polskie surowce i produkty spożywcze mogą pretendować do miana polskiej super-żywności? Odpowiedzi udzielali mgr Elżbieta Żygała, dr hab. Alicja Kucharska, prof. UPWr, dr Henryk Różański i dr Anna Marcinkowska. Debata miała miejsce 16.03.2018 i przeprowadzona była w ramach III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Odpowiedzi na pytania po wykładach wprowadzających

Po czterech krótkich wykładach wprowadzających do „Debaty o zdrowiu” (w ramach III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie”) na pytania słuchaczy odpowiadali dr Henryk Różański, dr Anna Marcinkowska oraz mgr Elżbieta Żygała. Pytano m.in. o słabą znajomość właściwości ziół wśród studentów medycyny, o skalę zanieczyszczeń m.in. pozostałościami antybiotyków i środków ochrony roślin w środowisku (w tym ziół), o bisfenol A oraz działania popularyzujące stare odmiany drzew owocowych. Debata miała miejsce 16.03.2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Poniżej piąta część nagrania.

 

Wykład „Związki toksyczne [bisfenol A] w środowisku i pożywieniu…”

Czwarty wykład wprowadzający do „Debaty o zdrowiu” pt. „Związki toksyczne [bisfenol A] w środowisku i pożywieniu sterujące naszym metabolizmem ku chorobom” przedstawiła dr Anna Marcinkowska (biochemik z Uniwersytetu Medycznego) w ramach III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie”  w dniu 16.03.2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wykład „Owoce – źródło związków bioaktywnych”

Drugim wprowadzającym wykładem do „Debaty o zdrowiu” w ramach III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie” był wykład pt. „Owoce – źródło związków bioaktywnych”  wygłoszony przez dr hab. Alicję Kucharską, prof. UPWr w dniu 16.03.2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wykład „Karpackie zioła nasz nieodkryty skarb”

Przedstawiamy wykład wprowadzający do „Debaty o zdrowiu” pt. „Karpackie zioła nasz nieodkryty skarb” wygłoszony przez doktora Henryka Różańskiego z Krosna w ramach III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie”  w dniu 16.03.2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

III Konferencja „Człowiek-Żywność-Zdrowie”

W dniach 16-17.03.2018 w budynku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 24a miała miejsce interdyscyplinarna naukowa III Konferencja „Człowiek-Żywność-Zdrowie”. Organizatorami byli: Uniwersytet Medyczny i Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola w Pradze z siedzibą w Hradec Kralove w Czechach (Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Charles University) oraz Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Slovak University of Agriculture in Nitra). Do Wrocławia przyjechało wielu gości z ciekawymi wystąpieniami.

Fundacja pomagała logistycznie organizatorom konferencji oraz zarejestrowała materiał wideo wygłoszonych referatów, jak również debaty. W najbliższym czasie część tych materiałów zostanie udostępniona, a zaczniemy od debaty i wykładu wprowadzającego wygłoszonego przez doktora Henryka Różańskiego pt. „Karpackie zioła nasz nieodkryty skarb”.

Poniżej przedstawiamy program konferencji:

Piątek, 16.03.2018

8.00-9.00 Rejestracja Uczestników

Rejestracja Uczestników

9.00-9.15 Otwarcie konferencji

Wejście na salę wykładową

9.15-11.15 Sesja I: Trendy w produkcji żywności i żywieniu

Prowadzący: dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka, dr inż. Anna Marietta Salejda

Obrady I sesji

Procesy koncentracji w przemyśle rolno spożywczym a produkcja tzw. naturalnej żywności – dr inż. Tomasz Berbeka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dawne odmiany jabłoni – walory smakowe, przydatność do sadów ekologicznych i możliwości przetwórcze – mgr Elżbieta Żygała, Arboretum Bolestraszyce

Znaczenie suplementacji w nowoczesnym żywieniu – dr Anna Marcinkowska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

The measurement and evaluation of subfractions of cholesterol and other lipids parameters in blood serum – prof. dr ing. Marta Habanova, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

11.15-11.30 Przerwa

11.30-13.30 Sesja II: Współczesne spojrzenie na dbałość o zdrowie

Prowadzący: mgr inż. Anna Zwyrzykowska-Wodzińska, mgr inż. Monika Sczygiol

Obrady II sesji

W kierunku zdrowych i skutecznych szczepionek – prof. dr hab. Andrzej Myc, Michigan Institute of Medicine and Biological Sciences, USA

Role of soluble fibers in modern nutrition – prof. MUDr. Zdenek Zadak, Charles University, Czech Republic

Kontrowersje anatomiczne i nie tylko anatomiczne. Od sceptycyzmu do akceptacji – dr n. med. Sławomir Woźniak, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Charakterystyka ziół z grupy intestinalia – dr n. biol. Henryk Różański, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Zalecenia żywieniowe dla osób aktywnych – dr hab. Barbara Frączek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

13.30-14.15 Obiad

14.15-16.30 Debata o Zdrowiu

Prowadzący: dr n. med. Ryszard Kacała

Uczestnicy:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Dr Anna Marcinkowska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dr hab. inż. Alicja Kucharska, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr n. biol. Henryk Różański, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Mgr Elżbieta Żygała, wicedyrektor Arboretum Bolestraszyce

16.30-16.45 przerwa

16.45-18.45 Sesja III: sesja posterowa

Prowadzący: dr n. med. Sławomir Woźniak, dr inż. Maciej Oziembłowski

Przed bankietem

19.00 Bankiet

Sobota 17.03.2018

9.00 – 11.00 Sesja IV: Dolny Śląsk – Zielona Dolina Żywności i Zdrowia

Prowadzący: dr n. med. Ryszard Kacała, dr Anna Marcinkowska

Aktualna faza programu – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Koncepcja zespołów merytorycznych na potrzeby realizacji programu – prof. dr hab. Mirosław Miller

Pierwszy projekt pilotażowy Zielona Dolina w Jelczu – Laskowicach – dr n. med. Ryszard Kacała

Wybrane systemy jakości żywności jako inspiracja dla określenia sposobu certyfikacji w programie Zielona Dolina – dr inż. Maciej Oziembłowski

11.00-11.15 Przerwa

11.15-13.30 Sesja V: Substancje biologicznie czynne – modulujące działania żywności

Prowadzący: mgr Karina Błądkowska, dr inż. Anna Marietta Salejda

Wpływ wybranych immunomodulatorów żywieniowych na zdrowie człowieka
– dr hab. Monika Bronkowska, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Żywność fermentowana – znaczenie dla zdrowia – dr hab. Joanna Wyka, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Witamina D – fakty i mity – prof. dr hab. Małgorzata Słowińska–Lisowska, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Dereń źródłem związków biologicznie aktywnych – dr hab. inż. Alicja Kucharska, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Glikacja białek w zdrowiu i w chorobie, w aspekcie żywieniowym – prof. dr hab. Andrzej Gamian, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Aktywność przeciw wolnorodnikowa i przeciwutleniająca wybranych flawonów i flawonolów. Badania eksperymentalne i obliczenia kwantowo-mechaniczne – prof. dr hab. Zbigniew Sroka, dr Jerzy Hładyszowski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

13.30-14.15 Obiad

14.15-16.15 Sesja VI: Jakość żywności i metody oceny. Medycyna środowiskowa.

Prowadzący: mgr inż. Ewa Jabłońska, dr inż. Dagmara Orzeł

Analiza porównawcza wartości żywieniowej i właściwości prozdrowotnych mięsa – dr inż. Małgorzata Korzeniowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nowe metody oceny jakości żywności na przykładzie pomiarów ultra słabej luminescencji – dr inż. M. Oziembłowski, mgr inż. Magdalena Dróżdż, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wartość wypiekowa pszenicy zwyczajnej i pszenicy orkiszowej – prof. dr hab. Grażyna Podolska, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Naturalne i sztuczne źródła pól elektromagnetycznych w środowisku i metody ich pomiaru – dr hab. Paweł Bieńkowski, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

Elektrosmog i jego wpływ na środowisko – dr Barbara Gałdzińska – Calik, ekspert Urzędu Miasta Krakowa

16.15 Zakończenie konferencji

Witaj, świecie!

Dzisiaj, tj. 13.03.2018 roku, utworzona została strona internetowa naszej Fundacji „Semper Naturalae”. Będziemy starali się co jakiś czas przekazywać nowe informacje, które dotyczyć będą głównie żywności i jej wpływu na zdrowie – w oparciu o badania naukowe oraz doświadczenie osób z nami współpracujących (naukowców, lekarzy i tzw. „praktyków”). Chcemy przedstawiać rzetelnie fakty, ale z drugiej strony otwarci jesteśmy na nowe hipotezy badawcze związane z żywnością i odżywianiem czy też szeroko pojętym środowiskiem. Nie jesteśmy związani z żadną grupą interesów. Zależy nam na zdrowiu naszym i naszych dzieci, dlatego chcielibyśmy prezentować to co uznamy za interesujące i mogące mieć pozytywny wpływ na nasze społeczeństwo.

Piszcie do nas, może razem uda nam się wyjaśnić wiele ciekawych spraw!