Kontakt

Fundacja Semper Naturalae
ul. Łaciarska 28 lok. 204
50-146 Wrocław

Adres korespondencyjny:
ul. św. Mikołaja 56/57 lok. 205
50-126 Wrocław

KRS: 0000664086
REGON: 366597394
NIP: 8971835332
e-mail: info@zawsze-naturalnie.pl
konto bankowe (główne):
PKO BP I o/Wrocław 36 1020 5226 0000 6902 0571 8400