Sesje III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie” 16-17.03.2018

Pod poniższymi linkami znajdują się filmy wykładów w ramach poszczególnych sesji, które miały miejsce podczas III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie” w dniach 16-17.03.2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Debata o zdrowiu, 16.03.2018

III sesja: „Plakatowa”, 16.03.2018

V sesja pt.: „Substancje biologicznie czynne – modulujące działania żywności”, 17.03.2018

VI sesja pt.: „Jakość żywności i metody oceny. Medycyna środowiskowa”, 17.03.2018