Prace naukowe do pobrania w PDF

Pod poniższymi linkami można pobrać wybrane prace naukowe:

BIOFOTONY

Maciej OZIEMBŁOWSKI, Magdalena DRÓŻDŻ, Paweł KIEŁBASA, Tomasz DRÓŻDŻ, Aleksander GĄSIORSKI, Piotr NAWARA, Sylwester TABOR, 2017: Ultra słaba luminescencja (USL) jako potencjalna metoda oceny jakości żywności tradycyjnej, Przegląd Elektrotechniczny, 93, 12/2017, ss. 131-134
Do pobrania tutaj: 2017_biofotony_oziembłowski_żywność_tradycyjna

Karolina TRZYNIEC, Paweł KIEŁBASA, Maciej OZIEMBŁOWSKI, Magdalena DRÓŻDŻ, Piotr NAWARA, Zdzisław POSYŁEK, Renata LEJA, 2017: Wykorzystanie emisji fotonów do oceny jakości jabłek, Przegląd Elektrotechniczny, 93, 12/2017, ss. 183-186
Do pobrania tutaj: 2017_biofotony_trzyniec_jabłka

Maciej OZIEMBŁOWSKI, Magdalena DRÓŻDŻ, Tadeusz JULISZEWSKI, Karolina TRZYNIEC, 2018: Wpływ naświetlania światłem białym lub niebieskim na wielkość emisji fotonów w wybranych produktach spożywczych, Przegląd Elektrotechniczny, 94, 2/2018, ss. 104-107
Do pobrania tutaj: 2018_biofotony_oziembłowski_światło_białe_i_niebieskie