XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE w Racławicach, 9-12.09.2018: Sesja VI

W ramach VI Sesji pt. „Pomiary elektromagnetyczne” przedstawiono m.in. dwa wykłady dotyczące emisji biofotonów: z piw rzemieślniczych oraz ogólnie – z materii organicznej. Sesja miała miejsce dnia 11.09.2018 roku w Racławicach i była częścią XXVIII Sympozjum Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu pt. „Zastosowania Elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie”.

Wykład pt. „Analiza ultrasłabej emisji fotonów z piw rzemieślniczych” przedstawił w imieniu zespołu dr inż. Maciej Oziembłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Wykład pt. „Oszacowanie możliwości użycia emisji fotonowej do identyfikacji wyselekcjonowanych właściwości jakościowych materii organicznej” w imieniu zespołu przedstawiła mgr Karolina Trzyniec z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie