Sesja „Zielone działania na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu” (ZIELONE FORUM 2019)

Sesja Sympozjum Naukowego „Zielone Forum” (2019) pt.  „Zielone działania na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu” miała miejsce 30.03.2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Poniżej wykłady tej sesji.

Wykład pt. „Polska jako centrum produkcji żywności w Europie. Innowacyjne rozwiązania w najbliższej przyszłości” w kontekście idei programu Zielonej Doliny Żywności i Zdrowia przedstawił rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusz Trziszka.

Drugi wykład pt. „Praktyczne działania w ramach programu Zielonej Doliny” wygłosił prof. dr hab. Mirosław Miller z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Kolejny wykład charakteryzujący możliwe projekty pilotażowe „Zielonej Doliny” z samorządami Dolnego Śląska przedstawił dr Ryszard Kacała z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wykład ukazujący cele fundacji „Zawsze Naturalnie” (Semper Naturalae) w kontekście Zielonej Doliny przedstawił dr inż. Maciej Oziembłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wykład Stanisława Francuza z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej dotyczył dostępności turystycznej dla osób niepełnosprawnych w woj. dolnośląskim i podkarpackim.

Wicedyrektor Elżbieta Żygała przestawiła wykład pt. „Arboretum Bolestraszyce jako regionalne zielone centrum edukacyjne”.

Wykład ukazujący zielone aktywności realizowane na Ziemi Przemyskiej, również w kontekście działań fundacji „Dziedzictwo Przyrodnicze” przedstawił dr inż. Maciej Oziembłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.