Sesja „Jakość i skład żywności w aspekcie profilaktyki, zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów” (ZIELONE FORUM 2019)

W ramach sesji pt. Jakość i skład żywności w aspekcie profilaktyki, zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów”, podzielonej na dwie części, wygłoszonych zostało 11 wykładów. Pierwsze trzy wykłady dotyczyły szeroko rozumianych dodatków stosowanych w żywności. Wykład pt. „Rola dodatków do żywności w przemyśle spożywczym” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  Drugie wystąpienie miała dr Anna Marcinkowska z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, która poruszała zagadnienia związane z wpływem wybranych dodatków do żywności na zdrowie człowieka.

Kolejny wykład wygłoszony przez doktorantkę p. Monikę Mazur z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu był zatytułowany Naturalne dodatki pochodzenia roślinnego jako alternatywa dla chemicznych dodatków stosowanych w przetwórstwie mięsnym”.

Rola różnych dodatków stosowanych w przetwórstwie żywności budzi ambiwalentne odczucia dużej grupy konsumentów, dlatego tym bardziej potrzebne są badania na ten temat i ich popularyzacja wśród społeczeństwa.