Dodatki do żywności (Zielone Forum 2019)

Jedna z sesji Sympozjum Naukowego „Zielone Forum”, które miało miejsce na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w dniach 29-30.03.2019, nosiła tytuł Jakość i skład żywności w aspekcie profilaktyki, zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów”. W ramach tej sesji, podzielonej na dwie części, wygłoszonych zostało 11 wykładów. Pierwsze trzy wykłady dotyczyły szeroko rozumianych dodatków stosowanych w żywności. Wykład pt. „Rola dodatków do żywności w przemyśle spożywczym” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  Drugie wystąpienie miała dr Anna Marcinkowska z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, która poruszała zagadnienia związane z wpływem wybranych dodatków do żywności na zdrowie człowieka.

Kolejny wykład wygłoszony przez doktorantkę p. Monikę Mazur z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu był zatytułowany Naturalne dodatki pochodzenia roślinnego jako alternatywa dla chemicznych dodatków stosowanych w przetwórstwie mięsnym”.

Rola różnych dodatków stosowanych w przetwórstwie żywności budzi ambiwalentne odczucia dużej grupy konsumentów, dlatego tym bardziej potrzebne są badania na ten temat i ich popularyzacja wśród społeczeństwa.

Zielone działania na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu (Zielone Forum 2019)

W drugiej części sesji pt. „Zielone działania na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu”, która miała miejsce w ramach Sympozjum Naukowego „Zielone Forum” w dniu 30.03.2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, przedstawiono kolejne trzy wykłady.

Pierwszy z nich, wygłoszony przez Stanisława Francuza z  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej dotyczył dostępności turystycznej dla osób niepełnosprawnych w woj. dolnośląskim i podkarpackim.

Drugi wykład przedstawiła wicedyrektor Elżbieta Żygała i dotyczył on Arboretum Bolestraszyce jako regionalnego zielonego centrum edukacyjnego.

Ostatni wykład w tej sesji przedstawił dr inż. Maciej Oziembłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i dotyczył on Ziemi Przemyskiej jako miejsca zielonych aktywności.

Idea „Zielonej Doliny” na Sympozjum Naukowym ZIELONE FORUM 2019

W dniach 29-30.03.2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu miało miejsce Sympozjum Naukowe „Zielone Forum”. W drugim dniu obrad można było wysłuchać wykładów związanych z programem „Zielonej Doliny Żywności i Zdrowia”. Pierwszy wykład na ten temat przedstawił Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, który skoncentrował się na roli Polski jako centrum produkcji żywności w Europie w kontekście idei programu „Zielonej Doliny”. Link do jego wykładu znajduje się poniżej.

Drugi wykład pt. „Praktyczne działania w ramach programu Zielonej Doliny” wygłosił prof. dr hab. Mirosław Miller z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Kolejny wykład charakteryzujący możliwe projekty pilotażowe „Zielonej Doliny” z samorządami Dolnego Śląska przedstawił dr Ryszard Kacała z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wykład ukazujący cele fundacji „Zawsze Naturalnie” (Semper Naturalae) w kontekście Zielonej Doliny przedstawił dr inż. Maciej Oziembłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Rozmowa o zdrowiu, naszej Fundacji i Sympozjum „Zielone Forum” 2019

Poniżej przedstawiamy zapis wideo z rozmowy dotyczącej zdrowia i żywności, jak również naszej fundacji „Zawsze Naturalnie” (Semper Naturalae) oraz zbliżającego się Sympozjum Naukowego „Zielone Forum”, które odbędzie się w dniach 29-30.03.2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (pl. Grunwaldzki 24a) jako dwie konferencje połączone z kiermaszem produktów lokalnych.  W piątek 29.03.2019 będzie miała miejsce IV Międzynarodowa Konferencja „Człowiek-Żywność-Zdrowie”, zaś w sobotę 30.03.2019 odbędzie się I Konferencja „Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki”.

Rozmowa miała miejsce dnia 19 lutego 2019 roku w studio telewizji internetowej NTV w Sobótce (woj. dolnośląskie). Rozmowę prowadził p. Janusz Zagórski, a zaproszonymi gośćmi byli dr Ryszard Kacała oraz dr inż. Maciej Oziembłowski. Film znajduje się na kanale YouTube telewizji internetowej NTV.

IV Konferencja „Człowiek-Żywność-Zdrowie” oraz I Konferencja „Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki”

W dniach 29-30.03.2019 odbędą się dwie konferencje naukowe. W piątek 29.03.2019 będzie miała miejsce na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (przy pl. Grunwaldzkim 24a) IV Międzynarodowa Konferencja „Człowiek-Żywność-Zdrowie”, gdzie językami wykładowymi – w zależności od sesji – będą język angielski lub polski. Natomiast w sobotę 30.03.2019 zapraszamy wszystkich chętnych na I Konferencję „Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki”, która odbędzie się w tym samym miejscu, zaś językiem wykładowym wszystkich sesji będzie język polski. Planujemy równoległy kiermasz żywnościowych produktów naturalnych, który będzie miał miejsce w przestronnym holu gmachu UPWr przy ul. Grunwaldzkiej 24a. Programy tych konferencji znajdują się poniżej.

Programme of 4th Int. Conf. Man-Food-Health 29.03.2019 v2.6

Program konferencji Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki 30.03.2019 v2.5

Specjalna strona dedykowana tym konferencjom to:

zieloneforum.pl

Kosmos polskich smaków – Robert Makłowicz (2018)

Drugie wydanie „Kosmosu polskich smaków”, tym razem w postaci gawędy kulinarnej, miało miejsce podczas V edycji „Święta Sera i Wina. Spotkania Regionów” we wrześniu 2018 roku. Gościem specjalnym był pan Robert Makłowicz. Wydarzenie miało miejsce na terenie pałacu i parku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Pawłowicach.

Kosmos polskich smaków – Aleksander Baron i dr Maciej Oziembłowski (2017)

Pierwszy panel dyskusyjny dotyczący „Kosmosu polskich smaków” odbył się podczas IV edycji „Święta Sera i Wina. Spotkania Regionów” we wrześniu 2017 roku na terenie pałacu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Pawłowicach. Rozmowę, również w formie gawędy kulinarnej, pomiędzy Aleksandrem Baronem, szefem kuchni restauracji Solec 44 w Warszawie a dr. Maciejem Oziembłowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, moderowała redaktor Katarzyna Kaczorowska. Film zrealizowany i udostępniony na YT został przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Pokaz kulinarny p. Zbigniewa Koźlika, szefa kuchni

W zaprezentowanym filmie, p. Zbigniew Koźlik, szef kuchni w hotelu HP Park Plaza**** we Wrocławiu, pokazuje jak nietuzinkowo i smacznie przygotować zupę jesienną. Wydarzenie miało miejsce 23.09.2018 podczas V edycji „Święta Sera i Wina. Spotkania Regionów” na terenie parku i pałacu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Pawłowicach.

Tłocznia w Nowych Sadach (pow. przemyski)

W rejonie Nowych Sadów w powiecie przemyskim, nieopodal granicy polsko-ukraińskiej znajduje się spora ilość sadów starych odmian jabłoni. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze posiada w tej miejscowości tłocznię, w której wytwarza się pasteryzowany sok jabłkowy.

W prezentowanym filmie dr Antoni Kostka omawia czym zajmuje się Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze oraz pokazuje proces technologiczny, podczas którego uzyskuje się ten wyjątkowy sok ze starych odmian jabłek.

Sympozjum środowiskowe dotyczące elektromagnetyzmu, Racławice 2018

W dniach 9-12 września 2018 roku w Racławicach odbyło się XXVIII Sympozjum Środowiskowe Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE) pt. „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie”. Oprócz uczestników z Polski była też grupa naukowców zagranicznych, z tego też względu większość prezentowanych wystąpień miała slajdy w języku angielskim i przeznaczona była do publikacji (indeksowanych) w tym języku. Przewodniczącym komitetu naukowego był dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, zaś komitetu organizacyjnego dr inż. Tomasz Dróżdż – pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Miejsce obrad pod Racławicami

Sympozjum, oprócz sesji plenarnej, składało się z 8 sesji tematycznych. Poniżej przedstawiono wybór niektórych prac, które mogą być szczególnie interesujące pod kątem nie tylko nauk technicznych, ale również i przyrodniczych.

Podczas 1. sesji pt. „Elektromagnetyzm w środowisku” przedstawiono m.in. badania dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego mikrofalowego na pszczoły (P. Bieńkowski i wsp., Politechnika Wrocławska) oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego na komórki i tkanki zwierzęce mierzone metodami biologii molekularnej (A. Koziorowska i M. Koziorowski, Uniwersytet Rzeszowski).

Sesja 2. koncentrowała się na zagadnieniach „Energetyki i inżynierii elektrycznej”, podczas której zaprezentowano m.in. możliwości wykorzystania szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej do parametryzacji surowców i produktów biologicznych (T. Dróżdż i wsp. z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz M. Oziembłowski i A. Nawirska-Olszańska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego na barwę i zawartość polifenoli w winie (I. Gałązka-Czarnecka i wsp., Politechnika Łódzka), wpływ promieniowania mikrofalowego na kiełkowanie rzeżuchy siewnej (T. Jakubowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Sesja 3. dotyczyła „Elektromagnetyzmu w medycynie” i przedstawiono na niej prace dotyczące terapii polem magnetycznym (J. Chudorliński, L. Książek, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa), wpływu długotrwałej ekspozycji pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie linii wysokiego napięcia na równowagę prooksydacyjno-antyoksydacyjną w jądrach szczurów (G. Cieślar i wsp., Śląski Uniwersytet Medyczny), historii elektrostymulacji i jej współczesnego zastosowania (A. Krawczyk i wsp., Politechnika Łódzka), wpływu biegunów N i S stałego pola magnetycznego na apoptozę komórek białaczki ludzkiej HL-60 (D. Sztafrowski i wsp., Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).

W ramach sesji 4. pt. „Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości” zaprezentowano m.in. prace dotyczące stymulacji zróżnicowanym polem elektromagnetycznym substacji biologicznych (T. Dróżdż i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz sterowania procesem mikrofalowego suszenia wybranych owoców i warzyw (B. Łapczyńska-Kordon i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Sesja 5. dotyczyła „Elektromagnetyzmu w elektrotechnice”, zaś podczas sesji 6. pt. „Pomiary elektromagnetyczne” zaprezentowano m.in. badania dotyczące analizy ultrasłabej emisji fotonów z piw rzemieślniczych (M. Oziembłowski i A. Nawirska-Olszańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i współautorzy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie), użycia emisji fotonowej do identyfikacji jakości materii organicznej (P. Kiełbasa i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).


Wykład o emisji biofotonów z piw rzemieślniczych 


Wykład o emisji biofotonów w ocenie jakości 

Podczas sesji 7. pt. „Pomiary i tomografia procesowa” zaprezentowano m.in. prace odnoszące się do wykorzystania emisji fotonów do oceny jakości owoców egzotycznych (K. Trzyniec i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz M. Oziembłowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), intensywności emisji fotonów z owoców gruszek w zależności od warunków pomiaru (M. Oziembłowski, M. Dróżdż i A. Nawirska-Olszańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz P. Nawara i K. Drobna, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), zastosowania naturalnej luminescencji do oceny jakości węgla i analizy szlaku migracji radionuklidów podczas jego spalania (M. Gliniak i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), modelu symulacyjnego mikrofalowo-próżniowego procesu suszenia owoców i warzyw (S. Lis i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), parametrów elektrycznych wybranych narządów jamy brzusznej i ich wpływu na propagację fal elektromagnetycznych (A. Przytulski, Politechnika Opolska), wpływu pola elektromagnetycznego na kiełkowanie Cannabis sativa L. Subsp. Culta Serber (A. Żabiński i U. Sadowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Ostatnia 8. sesja dotyczyła „Elektromagnetyzmu obliczeniowego”.

Ocena VII sesji – plakatowej

Uczestnictwo w sympozjum dało możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami (wykorzystującymi promieniowanie elektromagnetyczne), które mogą znaleźć zastosowanie w technologii żywności czy też szerzej – w naukach o żywności i żywieniu człowieka. Warto podkreślić współpracę pomiędzy pracownikami Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, co zaowocowało kilkoma wspólnymi pracami zaprezentowanymi podczas sympozjum w Racławicach.

Szczególnie interesującą wydaje się być ultrasłaba luminescencja (czyli analiza tzw. biofotonów emitowanych również z żywności), którą wykorzystujemy m.in. do prób weryfikacji tzw. „naturalności” produktów spożywczych. W chwili obecnej nie można przedwcześnie wyciągać ogólnych i „twardych” hipotez, ale dotychczasowe badania są wysoce obiecujące. Niektóre z naszych prac na ten temat opublikowano w „Przeglądzie Elektrotechnicznym” w 2017 i 2018 roku. Na stronie internetowej http://pe.org.pl oraz http://zawsze-naturalnie.pl można znaleźć pdf-y tych prac, zaś na tej drugiej również nagrania wideo z wykładami. W najbliższym czasie zespół wrocławsko-krakowski, będzie prowadził w tym zakresie dalsze prace na prototypowym urządzeniu badawczym, które od przełomu lipca i sierpnia 2018 posiada już akredytację PCA.

Malownicza sceneria nieopodal miejsca obrad pod Racławicami