Rozmowa o zdrowiu, naszej Fundacji i Sympozjum „Zielone Forum” 2019

Poniżej przedstawiamy zapis wideo z rozmowy dotyczącej zdrowia i żywności, jak również naszej fundacji „Zawsze Naturalnie” (Semper Naturalae) oraz zbliżającego się Sympozjum Naukowego „Zielone Forum”, które odbędzie się w dniach 29-30.03.2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (pl. Grunwaldzki 24a) jako dwie konferencje połączone z kiermaszem produktów lokalnych.  W piątek 29.03.2019 będzie miała miejsce IV Międzynarodowa Konferencja „Człowiek-Żywność-Zdrowie”, zaś w sobotę 30.03.2019 odbędzie się I Konferencja „Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki”.

Rozmowa miała miejsce dnia 19 lutego 2019 roku w studio telewizji internetowej NTV w Sobótce (woj. dolnośląskie). Rozmowę prowadził p. Janusz Zagórski, a zaproszonymi gośćmi byli dr Ryszard Kacała oraz dr inż. Maciej Oziembłowski. Film znajduje się na kanale YouTube telewizji internetowej NTV.

IV Konferencja „Człowiek-Żywność-Zdrowie” oraz I Konferencja „Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki”

W dniach 29-30.03.2019 odbędą się dwie konferencje naukowe. W piątek 29.03.2019 będzie miała miejsce na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (przy pl. Grunwaldzkim 24a) IV Międzynarodowa Konferencja „Człowiek-Żywność-Zdrowie”, gdzie językami wykładowymi – w zależności od sesji – będą język angielski lub polski. Natomiast w sobotę 30.03.2019 zapraszamy wszystkich chętnych na I Konferencję „Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki”, która odbędzie się w tym samym miejscu, zaś językiem wykładowym wszystkich sesji będzie język polski. Planujemy równoległy kiermasz żywnościowych produktów naturalnych, który będzie miał miejsce w przestronnym holu gmachu UPWr przy ul. Grunwaldzkiej 24a. Programy tych konferencji znajdują się poniżej.

Programme of 4th Int. Conf. Man-Food-Health 29.03.2019 v2.6

Program konferencji Probiotyki-Zioła-Nutraceutyki 30.03.2019 v2.5

Specjalna strona dedykowana tym konferencjom to:

zieloneforum.pl

Kosmos polskich smaków – Robert Makłowicz (2018)

Drugie wydanie „Kosmosu polskich smaków”, tym razem w postaci gawędy kulinarnej, miało miejsce podczas V edycji „Święta Sera i Wina. Spotkania Regionów” we wrześniu 2018 roku. Gościem specjalnym był pan Robert Makłowicz. Wydarzenie miało miejsce na terenie pałacu i parku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Pawłowicach.

Kosmos polskich smaków – Aleksander Baron i dr Maciej Oziembłowski (2017)

Pierwszy panel dyskusyjny dotyczący „Kosmosu polskich smaków” odbył się podczas IV edycji „Święta Sera i Wina. Spotkania Regionów” we wrześniu 2017 roku na terenie pałacu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Pawłowicach. Rozmowę, również w formie gawędy kulinarnej, pomiędzy Aleksandrem Baronem, szefem kuchni restauracji Solec 44 w Warszawie a dr. Maciejem Oziembłowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, moderowała redaktor Katarzyna Kaczorowska. Film zrealizowany i udostępniony na YT został przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Pokaz kulinarny p. Zbigniewa Koźlika, szefa kuchni

W zaprezentowanym filmie, p. Zbigniew Koźlik, szef kuchni w hotelu HP Park Plaza**** we Wrocławiu, pokazuje jak nietuzinkowo i smacznie przygotować zupę jesienną. Wydarzenie miało miejsce 23.09.2018 podczas V edycji „Święta Sera i Wina. Spotkania Regionów” na terenie parku i pałacu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Pawłowicach.

Tłocznia w Nowych Sadach (pow. przemyski)

W rejonie Nowych Sadów w powiecie przemyskim, nieopodal granicy polsko-ukraińskiej znajduje się spora ilość sadów starych odmian jabłoni. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze posiada w tej miejscowości tłocznię, w której wytwarza się pasteryzowany sok jabłkowy.

W prezentowanym filmie dr Antoni Kostka omawia czym zajmuje się Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze oraz pokazuje proces technologiczny, podczas którego uzyskuje się ten wyjątkowy sok ze starych odmian jabłek.

Sympozjum środowiskowe dotyczące elektromagnetyzmu, Racławice 2018

W dniach 9-12 września 2018 roku w Racławicach odbyło się XXVIII Sympozjum Środowiskowe Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE) pt. „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie”. Oprócz uczestników z Polski była też grupa naukowców zagranicznych, z tego też względu większość prezentowanych wystąpień miała slajdy w języku angielskim i przeznaczona była do publikacji (indeksowanych) w tym języku. Przewodniczącym komitetu naukowego był dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, zaś komitetu organizacyjnego dr inż. Tomasz Dróżdż – pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Miejsce obrad pod Racławicami

Sympozjum, oprócz sesji plenarnej, składało się z 8 sesji tematycznych. Poniżej przedstawiono wybór niektórych prac, które mogą być szczególnie interesujące pod kątem nie tylko nauk technicznych, ale również i przyrodniczych.

Podczas 1. sesji pt. „Elektromagnetyzm w środowisku” przedstawiono m.in. badania dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego mikrofalowego na pszczoły (P. Bieńkowski i wsp., Politechnika Wrocławska) oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego na komórki i tkanki zwierzęce mierzone metodami biologii molekularnej (A. Koziorowska i M. Koziorowski, Uniwersytet Rzeszowski).

Sesja 2. koncentrowała się na zagadnieniach „Energetyki i inżynierii elektrycznej”, podczas której zaprezentowano m.in. możliwości wykorzystania szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej do parametryzacji surowców i produktów biologicznych (T. Dróżdż i wsp. z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz M. Oziembłowski i A. Nawirska-Olszańska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego na barwę i zawartość polifenoli w winie (I. Gałązka-Czarnecka i wsp., Politechnika Łódzka), wpływ promieniowania mikrofalowego na kiełkowanie rzeżuchy siewnej (T. Jakubowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Sesja 3. dotyczyła „Elektromagnetyzmu w medycynie” i przedstawiono na niej prace dotyczące terapii polem magnetycznym (J. Chudorliński, L. Książek, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa), wpływu długotrwałej ekspozycji pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie linii wysokiego napięcia na równowagę prooksydacyjno-antyoksydacyjną w jądrach szczurów (G. Cieślar i wsp., Śląski Uniwersytet Medyczny), historii elektrostymulacji i jej współczesnego zastosowania (A. Krawczyk i wsp., Politechnika Łódzka), wpływu biegunów N i S stałego pola magnetycznego na apoptozę komórek białaczki ludzkiej HL-60 (D. Sztafrowski i wsp., Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).

W ramach sesji 4. pt. „Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości” zaprezentowano m.in. prace dotyczące stymulacji zróżnicowanym polem elektromagnetycznym substacji biologicznych (T. Dróżdż i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz sterowania procesem mikrofalowego suszenia wybranych owoców i warzyw (B. Łapczyńska-Kordon i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Sesja 5. dotyczyła „Elektromagnetyzmu w elektrotechnice”, zaś podczas sesji 6. pt. „Pomiary elektromagnetyczne” zaprezentowano m.in. badania dotyczące analizy ultrasłabej emisji fotonów z piw rzemieślniczych (M. Oziembłowski i A. Nawirska-Olszańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i współautorzy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie), użycia emisji fotonowej do identyfikacji jakości materii organicznej (P. Kiełbasa i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).


Wykład o emisji biofotonów z piw rzemieślniczych 


Wykład o emisji biofotonów w ocenie jakości 

Podczas sesji 7. pt. „Pomiary i tomografia procesowa” zaprezentowano m.in. prace odnoszące się do wykorzystania emisji fotonów do oceny jakości owoców egzotycznych (K. Trzyniec i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz M. Oziembłowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), intensywności emisji fotonów z owoców gruszek w zależności od warunków pomiaru (M. Oziembłowski, M. Dróżdż i A. Nawirska-Olszańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz P. Nawara i K. Drobna, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), zastosowania naturalnej luminescencji do oceny jakości węgla i analizy szlaku migracji radionuklidów podczas jego spalania (M. Gliniak i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), modelu symulacyjnego mikrofalowo-próżniowego procesu suszenia owoców i warzyw (S. Lis i wsp., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), parametrów elektrycznych wybranych narządów jamy brzusznej i ich wpływu na propagację fal elektromagnetycznych (A. Przytulski, Politechnika Opolska), wpływu pola elektromagnetycznego na kiełkowanie Cannabis sativa L. Subsp. Culta Serber (A. Żabiński i U. Sadowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Ostatnia 8. sesja dotyczyła „Elektromagnetyzmu obliczeniowego”.

Ocena VII sesji – plakatowej

Uczestnictwo w sympozjum dało możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami (wykorzystującymi promieniowanie elektromagnetyczne), które mogą znaleźć zastosowanie w technologii żywności czy też szerzej – w naukach o żywności i żywieniu człowieka. Warto podkreślić współpracę pomiędzy pracownikami Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, co zaowocowało kilkoma wspólnymi pracami zaprezentowanymi podczas sympozjum w Racławicach.

Szczególnie interesującą wydaje się być ultrasłaba luminescencja (czyli analiza tzw. biofotonów emitowanych również z żywności), którą wykorzystujemy m.in. do prób weryfikacji tzw. „naturalności” produktów spożywczych. W chwili obecnej nie można przedwcześnie wyciągać ogólnych i „twardych” hipotez, ale dotychczasowe badania są wysoce obiecujące. Niektóre z naszych prac na ten temat opublikowano w „Przeglądzie Elektrotechnicznym” w 2017 i 2018 roku. Na stronie internetowej http://pe.org.pl oraz http://zawsze-naturalnie.pl można znaleźć pdf-y tych prac, zaś na tej drugiej również nagrania wideo z wykładami. W najbliższym czasie zespół wrocławsko-krakowski, będzie prowadził w tym zakresie dalsze prace na prototypowym urządzeniu badawczym, które od przełomu lipca i sierpnia 2018 posiada już akredytację PCA.

Malownicza sceneria nieopodal miejsca obrad pod Racławicami

Sesja plakatowa III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie” (część 1)

W ramach III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie” 2018, która odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu podczas sesji plakatowej przedstawione zostały krótkie wystąpienia (zazwyczaj 2-3 minutowe). Osoby prezentujące badania swoich zespołów to najczęściej doktoranci i studenci. Poniżej znajdują się nagrania dotyczące następujących tematów:

Zmiany nawyków żywieniowych wśród studentów pracujących

Żywienie i aktywność fizyczna w okresie około-ciążowym

Wpływ diety bezglutenowej na zdrowie człowieka

Dieta wysokobiałkowa – ideał czy zagrożenie?

Rola diety w przebiegu i leczeniu łuszczycy

Korzyści i bezpieczeństwo dożylnych wlewów witaminy C w leczeniu nowotworów

Czy jesteśmy gotowi na alternatywne źródła białka?

Elektrosmog i jego wpływ na środowisko

Ekspert miasta Krakowa Pani dr Barbara Gałdzińska-Calik na III Konferencji „Człowiek-Żywność-Zdrowie” zaprezentowała wykład pt. „Elektrosmog i jego wpływ na środowisko”. Sprawa tzw. smogu elektromagnetycznego niepokoi coraz więcej osób, ale czy ich obawy są uzasadnione? W sprawie tej zdania są podzielone. Na pewno kluczową sprawą jest ustalenie czy obecne normy w tym zakresie są na odpowiednim poziomie.

Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje na potencjalny wpływ pola elektromagnetycznego (PEM) na organizmy żywe, w tym na człowieka. Bez naturalnego pola elektromagnetycznego nie byłoby życia na Ziemi, z drugiej strony nadmierna ekspozycja na sztuczne PEM może mieć negatywne skutki, które mogą objawić się po długim okresie czasu.

Wydaje się, że zanim poznamy dogłębnie te zagadnienia, nie będzie przesadną ostrożnością unikanie zbyt długiego wystawiania się na sztuczne PEM. Zasada „złotego środka” wydaje się najbardziej racjonalną strategią, gdyż właśnie ze względu na nasze zdrowie powinniśmy nieraz wystawić się na sztuczne PEM, chociażby używane w celach diagnostycznych czy terapeutycznych.

Pola elektromagnetyczne – naturalne i sztuczne

Po żywności, wodzie i powietrzu następnym ważnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na zdrowie człowieka jest oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PEM). Dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, prof. PWr dokonał w swoim wykładzie charakterystyki źródeł naturalnych i sztucznych pól elektromagnetycznych oraz pokazał metody ich pomiaru. Zmierzone przez niego wartości porównywał z obowiązującymi normami.

Podczas dyskusji zastanawiano się nad tym, czy normy te nie powinny być bardziej restrykcyjne, ale póki co to one (normy) są punktem wyjścia. Jedno jest pewne – trudno zahamować rozwój cywilizacyjny związany z najnowszymi technologiami, które emitują słabsze lub silniejsze pola elektromagnetyczne, ale z drugiej strony trzeba prowadzić niezależne badania nad wpływem PEM na organizmy żywe i w razie konieczności być otwartym na zmianę odpowiednich norm.